Tillverkning


All vår tillverkning är idag LEGO-produktion med stor variation på årsvolymer, från enstaka till flera miljoner detaljer per år.


Vår maskinparken består av 21 st formsprutor med låskraft från 40 ton till 350 ton, varav ett flertal är utrustade med servostyrda portalrobotar.


Vi erbjuder även hjälp med montering och bearbetning av komponenter samt lagerhållning och distribution.


Pari Plast AB

Besöks- / Leveransadress: Ålegårdsgatan 5, 431 50 Mölndal


Org Nr: 556746-8953