Formverkyg


Vi har lång erfarenhet av verktygsframtagning och väl fungerande samarbete med ett flertal verktygstillverkare. Flera av dessa finns belägna i eller i närhet av Göteborg vilket kan vara väldigt betydande vid ett tidspressat projekt, särskilt då verktygsframtagning ofta innebär ett flertal provkörningar innan passform etc är perfekt.


Förutom formverktyg anpassade för mellan eller större serieproduktion erbjuder vi även aluminiumverktyg för kortare serier eller prototyptillverkning.
Pari Plast AB

Besöks- / Leveransadress: Ålegårdsgatan 5, 431 50 Mölndal


Org Nr: 556746-8953