Företaget

Pari Plast AB

Besöks- / Leveransadress: Ålegårdsgatan 5, 431 50 Mölndal


Org Nr: 556746-8953

Historik

Historiskt var verksamheten en avdelning i Fix-fabriken i Göteborg (sedermera en del av ASSA ABLOY). 2008 såldes verksamheten ut och Pari Plast AB grundades. Ursprungligen tillverkades till största del plastdetaljer med höga toleranskrav till fönster, lås och beslag. Men även tillverkning till bilindustrin har utgjort en stor del av produktionen vilket på många sätt bidragit till att utveckla verksamheten. Idag har verksamheten breddats med kunder även inom andra områden såsom betonggjutning, mätteknik, bildelsindustrin, inredning etc.Koncept

Pari Plast är en legotillverkare av formsprutade plastdetaljer som erbjuder helhetslösningar från produktutveckling till leverans av serietillverkade produkter. Vi tillhandahåller komplett konstruktionsstöd genom framtagning av CAD-modeller, ritningsunderlag, materialval, tekniska beräkningar samt prototyper. Arbetet kan bedrivas som stöd till er utvecklingsavdelning eller genom att leverera hel konstruktionslösning utifrån  funktionskrav.