Tekniska beräkningar


Detaljer med krav på att överföra kraft lämpar sig ofta väl att tillverka i plast, detta med flera fördelar framför metaller. Idag finns ett stort antal plaster (vanligen fiberarmerade) där egenskaperna i många avseenden kan mäta sig med metaller. Detta i kombination med effektiv utformning medför att det ofta går att välja plast istället för metall även hos produkter med stora krav på hållfasthet.


Ett viktigt hjälpmedel vid utformning och dimensionering av kraftbärande konstruktioner är simulering och utvärdering av hållfasthet med hjälp av finita element metoden, FEA. Vi har stor erfarenhet inom beräkning och simulering av plaster och använder detta frekvent inom produktutveckling.Pari Plast AB

Besöks- / Leveransadress: Ålegårdsgatan 5, 431 50 Mölndal


Org Nr: 556746-8953